ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bullet隆波田修行方法
bullet地图
bullet相关网站
dot
佛法媒体
dot
bullet电子书下载
bullet隆波田的CD
bullet隆波田的VDO
bullet隆波通的VDO
bullet隆波田的警句 (Epigrams LP Thian)
bullet隆波田之信
bullet隆波通的CD
dot
dot
bullet国际各禅修中心禅修時間表
bullet活动图片
bullet隆波通国外弘法之图片
bullet最新动态
dot
dot
bullet论坛
dot

dot
bullet评论
bullet电子书下载隆波通手部动作演示

隆波通黄山弘法

隆波通厦门弘法

>

2009年南来寺重建佛殿VDO

南来寺过去的气氛

หลวงพ่อทอง อาภากโร
งานตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ วัดสนามใน จ.นนทบุรี
วันที่ 13-15 ก.ย. 2547

สาธิตการสร้างจังหวะ
โดยหลวงพ่อทองฯDHAMMA VIDEO ONLINE
ธรรมปฏิบัติแนวการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว


http://watsanamnai.blogspot.com/
วัดทับมิ่งขวัญ
เกาะพุทธธรรม


สวนธรรมสากล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
http://suandham.blogspot.com


teeanfoundation
koknam


สอบอารมณ์

 

 V-012 เรื่อง สัจจธรรมหลวงพ่อเทียน  

ตอนที่ 2 หลวงพ่อเทียนสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม 1

 (http://www.youtube.com/watch?v=fSdSZB0S__s&feature=relmfu)

วีดีโอทัศน์กองทุนโตสื่อพระธรม

บันทึกพระธรรมโดย ทวีเกียรติ โตจำเริญ (โต)

 

ความทุกข์ คือ สภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถทนรับอยู่ได้

ความทุกข์ เป็นสิ่งที่มีสาเหตุให้เกิด เราเป็นทุกข์ก็เพราะความไม่รู้

ความดับทุกข์ คือ การที่ดับเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ จนทุกข์ถูกขจัดหมดไปสิ้น

อริยมรรค เป็นหนทางสายเดียวใช้ขจัดความทุกข์ออกไปอย่างถูกวิธี

เมื่อมีปัญญารู้แล้วว่าวิถีใด ทำให้เราหลุดพ้นไปจากทุกข์

สติสัมปชัญญะ สิ่งที่เราจะต้องมี…….

สติสัมปชัญญะ จะทำให้ปัญญาที่เกิดแล้ว ใช้ดับทุกข์ได้อย่างถาวรตลอดไป

อริยสัจจ์ 4 ความรู้แจ้งสู่ความเป็นอริยชน

……………………………………………………………………………………………………………………

2454- 2554: 100 ปี ชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก

……………………………………………………………………………………………………………………

หลวงพ่อเทียน:    ไม่ต้องเพ่ง ไม่ต้องอะไร อย่าไปคุมมันมาก มองไกลๆ...ตา อย่ามองใกล้ มองไกลๆ ดูที่นั้นที่นี้ไป มันคิดก็รู้ เมื่อมันไม่คิด ให้มันรู้ รู้กับตัวนี้ รู้อยู่กับการเคลื่อนไหว มันเป็นอย่างนั้น      พอมันคิดปุ๊บ ทิ้งไปเลย (กลับ)มาอยู่กับการเคลื่อนไหว เพราะเรารักษาอยู่ที่นี่ ไม่ใช่เอาตาดูนะนี่ ใจมันดูเองมัน แต่อย่าไปเพ่งมัน ถ้าเราไปพยายามดูมัน มองที่เดียว มันเป็นเพ่งแล้ว มันก็เลยทำให้ไม่สมกับที่เราคิดเอา มันเป็นอย่างนั้น

…………………………………………………………………………………………………………………….

หลวงพ่อเทียน:    เดินไปก็ให้มันรู้ ยืนอยู่ที่นี่ก็ให้มันรู้ เคลื่อนไหวมากๆ มันคิดรู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    มันคิดแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลย ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหว พอดีมันคิด ปล่อยทิ้งไป ไม่ต้องไปยึดไปถือมัน แต่ว่าเราเคลื่อนไหวทางนี้ให้มากๆ มันรู้ทุกครั้งไหม หรือมัน... มันคิดไปนานแล้ว(หรือ)ยัง (จึง)รู้

โยม:                       คิดมาแวบ แวบหนึ่ง แล้วก็รู้

หลวงพ่อเทียน:    คิดถึง รู้ทันทีนะ ต้องพยายาม ดูแล้ว...ดูสบายๆ อย่าไปมองเพ่งมัน ถ้าไปมองเพ่ง...จ้องกัน มันจะมึนหัว มองไกลๆ ดูที่นั้นที่นี้ มองไปอย่างนี้ พอดีเดินไป มองไป มันคิดเสีย...ทิ้งไปเลย มาอยู่กับการเคลื่อนไหว พอดีมันคิด ทิ้งไปเลย มาอยู่กับการเคลื่อนไหว เท่านั้นเอง

…………………………………………………………………………………………………………………….

โยม:                       ก็มีอาการวูบวาบตามเท้า ตามมือน่ะจ้ะ

หลวงพ่อเทียน:    แล้วๆ ไป อย่าไปให้มันเป็นอย่างนั้น คือว่า...ทำเฉยๆ มันวูบวาบแล้ว...ก็แล้วไป รู้สึกดีไหม        ทำจังหวะ

โยม:                       รู้สึกค่ะ

หลวงพ่อเทียน:  ทำจังหวะ  รู้สึกไหม ทำจังหวะ

โยม:                       รู้ค่ะ

 หลวงพ่อเทียน:  ให้มันเป็นอารมณ์เดียว ทำอย่างนี้ ทำจังหวะ ทำมา ให้มาอย่างนี้ มาอย่างนี้ มันเป็นอารมณ์เดียว ไปช้าๆ ไป  ทำช้าๆ  มันคิดก็รู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    มันคิด เราก็รู้

โยม:                       จ้ะ

 หลวงพ่อเทียน:  เราอย่าตามความคิด มันคิดแล้ว...ก็ทิ้งไปเลย แล้วมาอยู่กับการเคลื่อนไหวตัวนี้ ความรู้สึกตัว      นี้แหละ เข้าใจไหม

โยม:                       ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    ทำให้มันรู้สึกถึงผิด – ถูกนี่ ทำติดๆ ไป ให้มันเป็นจังหวะๆ เอาละทำเอง

…………………………………………………………………………………………………………………….

หลวงพ่อ:              รู้สึกตัวไหม

โยม:                       ก็ไม่มากค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    ให้มันรู้สึกตัว  เคลื่อนไหว สร้างจังหวะ...รู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อ:              รู้นะ มันคิดก็รู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ แต่มันไม่ค่อยทัน

หลวงพ่อ:              ก็แล้วไป อย่าไปเพ่งมัน ทำ...รู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ได้  เพียงแต่เราให้มีความรู้มาอยู่ที่นี่  พอดีมันคิด          มันจะรู้ทันที จะรู้เองมัน รู้เอง อย่าไปมองใกล้ ถ้าไปมองใกล้...มันจะมึนหัว มึนหัว มึนตา                 มึนต้นคอ มึนไปทั่วๆ ไปเลย มองไปไกลๆ  มองไปไกลๆ แล้วก็มองข้างนั้น มองข้างนี้ อย่าไปมองที่เดียวนะ รู้สึกดีไหม

โยม:                       ดีค่ะ

หลวงพ่อ:              เออ...มันคิดให้รู้ แล้วมาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ เข้าใจนะ

โยม:                       ค่ะ

…………………………………………………………………………………………………………………

หลวงพ่อเทียน:    มันเป็นยังไง รู้สึกตัวดีไหม

โยม:                       รู้สึกตัวดีเจ้าค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    มันคิดก็รู้ไหม

โยม:                       รู้เจ้าค่ะ

หลวงพ่อ:              ทำความรู้สึกไปมากๆ

โยม:                       ตอนนี้รู้สึก รู้จักตัวเองดีขึ้นค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    คือ เรื่องรูปกายภายนอกนี่...มันรู้ แต่มันคิดนี่...มันรู้ไหม เมื่อมันรู้อยู่ตัวนี้แล้ว มันคิด...มัน       จะแวบเข้ามา เหมือนหนูมันอยู่ในรูนี้ มันออกมา แมวมันอยู่ข้างนอก มันจะไปจับเอาทันทีเลย อันนี้...ถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ มันคิดออกมา มันจะรู้ทันที อย่าไปมองเพ่งมัน มองไปไกลๆ ดูที่นั้นที่นี้ มองไปอย่างนี้ ถ้ามองใกล้มันเป็นเพ่ง มันจะมึนศีรษะ เข้าใจที่หลวงพ่อพูดไหม

โยม:                       เข้าใจค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    ตั้งใจทำไป

……………………………………………………………………………………………………………..…..

หลวงพ่อเทียน:    รู้สึกตัวดีไหม

โยม:                       รู้สึกตัวดีค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    รู้สึกตัวดี มันคิดก็รู้สึกดีไหม

โยม:                       ดีค่ะ

หลวงพ่อ:              พยายามอย่าหยุด อย่าไปเพ่งมัน ทำให้สบายๆ มองโน้นมองนี้ และมันคิด...ก็รู้ ทำจังหวะมากๆ             เข้าใจไหม

โยม:                       เข้าใจค่ะ

…………………………………………………………………………………………………………………..หลวงพ่อ:   เป็นยังไง

โยม:                       ส่วนใหญ่ ทำแล้วรู้สึกว่าตึงเครียดค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    อย่าไปเพ่งมัน อย่าไปเพ่งมัน ทำให้มันสบาย ถ้าเราตึงเครียดขึ้นมา...มันมาเพ่ง มึนศีรษะขึ้นมา เป็นอย่างนั้น มองดูไกลๆ ทำจังหวะๆ

หลวงพ่อเทียน:    มองไปไกลๆ ให้ส่งความรู้สึกไปไกลๆ แต่อันนี้ก็เพียงรู้สึกน้อยๆ อย่าให้มันมาก ถ้ามันมากไปแล้ว มันตึงเครียดขึ้นมา เข้าใจไหม ถ้าทำอย่างนี้จะสบายไหม เออ...มันต้องทำสบายๆ มองไปไกลๆ สบายๆ

……………………………………………………………………………………………………….…………..

หลวงพ่อเทียน:    เพียงรู้สึกนี่ก็พอ รู้สึกดีไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อ:              มันคิดรู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:  รู้แล้วก็แล้วไป ถ้ามันไม่คิด ก็มาอยู่กับอารมณ์ที่ว่า...เราทำเคลื่อนไหวอย่างนี้ รู้สึกตัวดีไหม

โยม:                       ค่ะ

หลวงพ่อ:              อย่าไปมองเพ่ง มองไปไกลๆ ถ้ามองเพ่ง มันจ้อง มันจะเป็นการเพ่งไป คิดก็รู้ไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    รู้แล้วก็ปล่อยมันไปเลย อย่าไปยึด ไปถือมัน ทำสบายๆ ไป

…………………………………………………………………………………………………………………….

หลวงพ่อเทียน:    เป็นยังไง

โยม:                       มีใจเต้น ยังมีอยู่

หลวงพ่อเทียน:    ใจเต้นยังมี (เพราะ)มันสงบเกินไป คือมันตั้งใจเกินไป อย่าไปตั้งใจมากเกินไป ทำให้มันสบายไป อย่าไปเพ่ง มองไกลๆ อย่าไปเพ่งมัน ทำให้มันสบาย ถ้าใจมันเต้นเร็ว (แสดงว่า)เราคุมมันมากแล้ว ทำให้มันสบายๆ รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง รู้สึกดีไหม

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    มันคิดก็รู้

โยม:                       รู้ค่ะ

หลวงพ่อเทียน:    แล้วปล่อยเลย ทำสบายๆ เข้าใจไหม

โยม:                       เข้าใจค่ะ

…………………………………………………………………………………………………………………….

พระภิกษุ:              รู้สึกดีครับผม

หลวงพ่อเทียน:    มันคิดก็รู้ไหม

พระภิกษุ:              ครับ

หลวงพ่อเทียน:    มันคิดแล้วก็ทิ้งไปเลย ทำความรู้สึก มันคิดแล้วก็ให้ทิ้งไปเลย ให้มันรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวภายนอก แต่ข้างในเราอย่าไปเพ่ง อย่าไปตามมันมาก ถ้าไปเพ่งข้างในแล้ว มันจะมึนศีรษะ

พระภิกษุ:              ครับ บางทีถ้าเพ่ง มันตื้อเลยครับ มันคิดไม่ออก แล้วก็ไม่เห็น

หลวงพ่อเทียน:    ทำสบายๆ เลย มองไกลๆ มองโน้น มองนี้ไป มันคิด...รู้สึกตัว ทำเหมือนแมวกับหนู พอดีหนูมันอยู่ในรูมัน มันจะวิ่งออกมาปากรู แมวมันตะครุบเอากับปากรู อันความคิดนั้นก็คือกัน (เหมือนกัน)  มันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ เราเผลอๆ มัน(จึง)คิด ทำให้มันเผลอๆ ถ้าไปเพ่งมันแล้ว มันจะไม่คิดเลย  เข้าใจไหม

พระภิกษุ:              ครับผม

……………………………………………………………………………………………….………………….

โยม:                       มันชอบเผลอครับ เวลาสร้างจังหวะ

หลวงพ่อเทียน:    เผลอก็แล้วไป อย่าไปเพ่งมัน ทำให้มันสบายๆ มันคิดก็รู้ อย่าไปเพ่งมัน ทำสบายๆ คือเราไปตั้งใจมากเกินไป แล้วมันก็ไม่ได้ ไม่ต้องตั้งใจอะไรมาก ทำเพียงรู้สึกเท่านั้นเอง รู้สึกดีไหม

โยม:                       รู้สึกครับ

หลวงพ่อเทียน:    เออ...ให้มันรู้สึกแล้วก็พอ รู้สึกมัน รู้สึก...ก็ทิ้งไปเลย มันคิดก็รู้ไหม รู้ก็แล้วไป ทำความรู้สึกอยู่      เท่านั้นเอง เราทำความรู้สึก  มันคิดแล้วก็ปล่อยมันไปเลย เรามารู้สึกตัวอยู่ที่นี่ มันคิดก็ทิ้งไปเลย เราให้รู้...มันคิดแล้ว ก็พอ

โยม:                       มันเฉยๆ ก็มี

หลวงพ่อเทียน:    ไม่คิดก็แล้วไป อย่าไปดูมัน มันไม่คิดแล้ว ก็แล้วไป เท่านั้นเอง

…………………………………………………………………………………………………………………….

หลวงพ่อเทียน:  ทำความรู้สึกสบายๆ พอดีถ้ามันคิดก็ปล่อยไปเลย ให้มารู้สึกตัว

พระภิกษุ:              ปฏิบัติแล้วสบาย

หลวงพ่อเทียน:    สบาย มันสบายยังไง

พระภิกษุ:              มันเบาตัว เดินไปเดินมา...ก็เบาตัว

หลวงพ่อเทียน:    เบาตัว เบาแล้วก็แล้วไป รู้สึกดีไหมว่ามันเบา

พระภิกษุ:              ครับ รู้สึกครับ

หลวงพ่อเทียน:    ให้เรารู้สึก มันเบาก็ให้มันรู้ มันเป็นยังไง...ให้มันรู้ ตัวสำคัญ...คือมันคิด ที่มันเบาตัวเป็นครั้งเป็นคราวน่ะ มันเป็นมายาของจิตใจ นั่นเรียกว่ามันเป็นมายา จิตใจคนนี่...มันไม่มีตน ไม่มีตัว มันหลอกเก่ง มันทำอันนั้นอันนี้ ประเดี๋ยวก็ให้มีทุกข์บ้าง มีสุขบ้าง เข้าใจไหม

พระภิกษุ:              ครับ

หลวงพ่อ:              มีพอใจ (มี)ไม่พอใจ มีดีใจ มีเสียใจ...นี่ มันไม่ใช่เป็นชีวิต มันเป็นกิเลส กิเลสนี่สำคัญ เราจะเอาชนะกิเลสเนี่ย ไม่ใช่จะเอาชนะด้วย(การเอา)ค้อนไปตีมัน หรือเอามีดไปฆ่ามัน มันไม่ได้ เราต้องทำความรู้สึกตัว...ตื่นตัว เท่านั้นเอง เข้าใจไหม ที่หลวงพ่อพูดนี่

พระภิกษุ:              เข้าใจครับ

หลวงพ่อเทียน:    เข้าใจ ต้องตั้งใจทำดีๆ เพื่อให้มันเข้าใจ ซาบซึ้งดีๆ

…………………………………………………………………………………………………….………………

 ถอดเสียงโดย คุณภัทรินทร์ กินีสี

ตรวจสอบและแก้ไขโดย คุณอุ้ม
 

 

 

 

 

 
Lastest news

เรื่องสัจจธรรม
最新讯息
公告
台湾正念动中禅禅修营Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดสนามใน
ที่อยู่ :  เลขที่ 27 หมู่ 4    ตำบล : วัดชลอ   อำเภอ : บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 11130
เบอร์โทร :  02-0094853, 0875756275      โทรสาร :  0-2883-7275
อีเมล : info.watsanamnai@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.watsanamnai.org